İLETİŞİM VE BİLİŞİM FEDERASYONU KURULDU

İletişim ve bilişim sektörü, çağımızın en hızlı gelişen ve en önemli sektörlerinden biridir. Her geçen gün daha fazla insan, hayatlarını şekillendiren teknolojilere ve iletişim araçlarına bağımlı hale gelmektedir. Bu durum, sektörümüzün sorumluluklarını ve potansiyelini artırmaktadır.

İşte tam da bu noktada, İletişim ve Bilişim Federasyonu olarak, sektörümüzün önündeki fırsatları ve zorlukları ele almak, birlikte çalışmak ve güçlü bir şekilde temsil etmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Federasyonumuz, cep telefoncular derneği üyeleriyle birlikte sektörümüzün tüm paydaşlarını kucaklamayı hedeflemektedir.

Federasyonumuzun temel amacı, iletişim ve bilişim sektörünün gelişimini teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, sektörümüzün rekabetçiliğini artırmak, yenilikçiliği teşvik etmek ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak için çeşitli faaliyetler yürüteceğiz.

Bununla birlikte, federasyonumuz aynı zamanda sektörümüzün sesi olacak, üyelerimizi ve paydaşlarımızı temsil edecek ve çıkarlarını koruyacaktır. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için gerekli politika reformlarına katkıda bulunacak ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sektörümüzün geleceğini şekillendireceğiz.